ปลูกมะนาวท่อ

ความสุขของครอบครัว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เป็นความสุขที่ได้สร้างกิจกรรมขึ้นในครอบครัว หลังจากที่ได้ศึกษาการปลูกมะนาวในปล้องบ่อมาได้ระยะหนึ่ง จึงได้ชวนลูกและภรรยามาทำกิจกรรมร่วมกันโดยได้ทำการปรับปรุงที่หลังบ้าน เพื่อปลูกมะนาวปล้องบ่อ ใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ลงทุนลงแรงปรุบปรุงสถานที่ วางปล่องบ่อจำนวน 10 ท่อ หาซื้อขี้วัว แกลบเอามาผสมกับดินเพื่อปลูกมะนาว กว่าจะได้ทั้งสิบท่อเสียเหงื่อไปตามๆ กัน แต่ก็มีความสุขที่พ่อแม่ลูก ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้สำเร็จ