จักรนารายณ์

แป๊ะตำปึง สุดยอดแห่งสมุนไพร

หมวดหมู่ของบล็อก: 

  ผมต้องเข้าโรงซ่อมสุขภาพหลายวัน  จึงนำเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพใกล้บ้านมาเสนอ

จักรนารายณ์(แป๊ะตำปึง)  สุดยอดแห่งสมุนไพร