วีดีโอแสดงการตอนฟักทอง

การตอนเถาฟักทอง (เก็บมาฝาก)

รูปภาพของ NOY2011

 ผลดี

-ต้นไม่กลายพันธุ์

-ไม่ต้องซื้อเมล็ด

-ให้ผลเร็ว

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ll8_UUMst00#t=0s

การตอนย่านฟักทอง (1+5)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

**************

ฟักทองที่เราปลูกอยู่จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวก็จะใช้เวลาประมาณ 60 วัน

แต่ถ้าเราตอนกิ่งฟักทองแล้วนำกิ่งที่ตอนไปปลูกก็จะใช้ระยะเวลาแค่ 7 วัน ฟักทองก็จะเริ่มออกดอกติดผลแล้ว   ซึ่งจะทำให้ประหยัดในส่วนของระยะเวลาที่ฟักทองให้ผลผลิต