กำจัดศัตรูพืชและสัตว์โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ

ขายไคโตซานสำหรับพืชและสัตว์

มีสินค้าปูแดงไคโตซานที่เหลือจำนวนไม่มากนัก ประกอบด้วย
ปูแดงไคโตซานพืช
ปูแดงไคโตซานสัตว์
ผงชูรสพืช
สมุนไพรปูแดง
อินทรีย์ปูแดง

ทั้ง หมดยังอยู่ในสภาพดี เหลือไม่มากนัก คุณสมบัติท่านที่ใช้รู้ดีว่าทำให้พืชหรือสัตว์มีความอุดมสมบูรณ์ เจริญเติบโตไว สวย ขนาดใหญ่สมบูรณ์ ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ยา จึงไม่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมSubscribe to RSS - กำจัดศัตรูพืชและสัตว์โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ