ม้าทรง

ภาพแห่พระอ้าม จุ๊ยตุ่ย จ.ภุเก็ต

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันพฤหัสบดี ที่ 14  ตุลาคม  2553

ทุกวันที่มีการแห่พระ  ตามแนวถนนที่ขบวนผ่าน ประชาชนจะตั้งโต๊ะบูชา  เป็นประจำSubscribe to RSS - ม้าทรง