ต้นทับทิม

ต้นทับทิม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

          ทับทิม มีคุณค่าทางอาหาร โดยมีกรดที่สำคัญได้แก่ citric acid เป็นกรดอินทรีย์ที่มีมากถึง 7-30 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และกรดอื่นได้แก่ malic, oxalic, succinic และ tartanic ปริมาณน้ำตาลจะเป็น น้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตสSubscribe to RSS - ต้นทับทิม