ฝักข้าว

ขอบคุณพี่แจ้ว....

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ขอบคุณพี่แจ้ว พัทลุงมากเลยครับที่แบ่งปันพันธุ์

ฟักข้าว, ชมจันทร์, ถั่วครก มาให้ ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ

แล้วจะมาส่งการบ้านให้ดูนะครับ

ขอบคุณพี่แจ้วใจดีมากครับ