ทุเรียนน้ำ

ทุเรียนเทศ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้มาโชว์  สาเหตุจากการได้อ่านหนังสือ

ทุเรียนเทศ

พืชที่หลายคนลืมเลือน "ทุเรียนเทศ"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลายวันที่ผ่านมา ได้มีโทรศัพท์จากเมืองกรุงติดต่อมาสอบถามเรื่องใบไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งเค้าต้องการเอาไปใช้ประโยชน์ แจ้วใช้เวลาเสาะหาอยู่ 3 วันกว่าจะได้ใบไม้ชนิดนี้