อึ่งอ่าง

ทำกันได้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันก่อนดวงเพาะต้นชวนชมไว้กระถางนึงดูได้ที่บล็อก เพาะชวนชม วันนี้น้องชวนชมงอกเต็มกระถางค่ะมาดูภาพกัน

ภาพนี้ถ่ายเมื่อเย็นวาน (ภาพมัวไปหน่อยถ่ายตอนหมดแสงแล้ว)

         Subscribe to RSS - อึ่งอ่าง