อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เป็น Clip จาก Youtube  ของ รายการ Nationwide ที่ได้สัมภาษณ์ อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ที่ ศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติ มาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ที่ดูแล้วได้แนวคิดต่างๆ ที่น่านำไปประยุกต์ใช้ และน่าสนใจ จึงบอกเล่ามาให้ดูเผือใครที่ยังไม่เคยดูนะครับSubscribe to RSS - อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร