ภรรยา 4 คน

FW: ภรรยา 4 คน

หมวดหมู่ของบล็อก: 
วันนี้ได้ FW เมล์ฉบับหนึ่ง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เคยได้รับมาแล้วหลายครั้งแต่่ ทุกครั้งที่ได้อ่านก็ได้กระตุกความรู้สึก... ทุกครั้งก็เลยเอามาแบ่งให้อ่านสำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยได้อ่านครับ
ภรรยา 4 คน

ชายคนหนึ่งมีภรรยา อยู่ 4 คน

ภรรยาคนที่ 1
เขารักที่สุด ไปไหนมาไหนด้วยกัน ตามใจตลอดอยากได้อะไร เขาหาให้ทุกอย่าง  
ภรรยาคนที่ 2
เขารักมาก เขาจะทำทุกสิ่ง ทุกอย่างเพื่อภรรยาคนนี้  และจะไปหาภรรยาคนนี้เสมอ  
ภรรยาคนที่ 3 เขารักรองลงมา ดูแลเอาใจใส่พอควร แวะไปหาบางเป็นครั้งคราว  
ภรรยาคนที่ 4
เขาไม่เคยสนใจ ไม่เคยดูแลเอาใจใส่ ไม่เคยไปหา ไม่คิดถึงเลย ด้วยซ้ำ


Subscribe to RSS - ภรรยา 4 คน