ว่านสี่ทิศ

อาทิตย์นี้ของป้าแมวกับค้างผัก,ว่านหางจระเข้และคนส่งต้นไม้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

แก้ไขงานค้าง...เฮ้ออออ

ข้าวน้ำนมข้าว

ไม้ประเภทนี้ ขยายพันธุ์ อย่างไร

หมวดหมู่ของบล็อก: 

                            กลุ่มนี้  เป็นพืชประเภท "หัว"(Bulb) 

ว่านสีทิศ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

“ว่านสี่ทิศ”