ฟางข้าว

สนามเด็กเล่นของเด็กบ้านนอก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ธรรมชาติจะช่วยทำให้เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยน

ตั้งแต่แรกเริ่ม..ช้าช้า        ไม่ต้องเร่งรีบ...แต่ยั่งยืน


ฟางข้าว ณ สวนฟักแฟงแตงไทย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ถือเป็นข้อดีอีกอย่าง ที่บ้านทำนา เกี่ยวข้าวเอง ทุบข้าวเอง ใช้วิถีแบบเก่าๆ ทำให้ได้ใช้ประโยชน์จากทุกๆสิ่ง อย่างคุ้มค่า...และถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆภายในครอบครัว แต่ก็อบอุ่นและภูมิใจที่ได้แบ่งปัน....Subscribe to RSS - ฟางข้าว