ดอกไม้สวยงาม

ไม้สวยงามแบบ บ้านๆ ป่าๆ กับบ้านที่พอเพียง และอยู่อย่างเพียงพอ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ต้นนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติ ในสวนมีเยอะมากเลย...........

สวนต้นนี้ เรียกอะไรผมจำไม่ได้แล้ว ศร....อะไรสักอย่าง....ใบแหลมมาก...แทงทะลุกางเกงยีนต์เลยSubscribe to RSS - ดอกไม้สวยงาม