หมึกแดง

Gordon พบชมอาหารไทย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พาชมอาหารไทยในมุมมองต่างชาติ

ที่แทรกวิถีชีวิตพื้นบ้าน

ไม่ได้ไปร้านหรูๆ   แต่พาไปดูอาหารเหนือ-ใต้  ที่คนพื้นบ้านทำให้ดูค่ะ

 Subscribe to RSS - หมึกแดง