พืชผักสวนครัวต่างๆ

สวนเล็กๆไว้สู้กับทุนนิยม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวนเล็ก ๆ เช้านี้ ครับ


สำรวจสวน.... หลังฝนตก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

....สำรวจสวนหลังฝนตก ว่ามีผลผลิตอะไรกันบ้าง...

กล้วยน้ำว้าได้ 6 หวี