ศรีฐาน

จากอุบล...กลับ ปัตตานี

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ออกจากอุบล แล้วเลี้ยวไปทางยโสธร เพื่อจะไปหาซื้อที่นอนลูกระนาด เพราะเคยนอนของที่น้องสาวซื้อมาแล้วไม่ปวดหลังเลย สอบถามดูได้ความว่าซื้อจากยโสธร

ก็เลยลองไปหาดู พอดีแวะดูร้านขายไม้เก่าระหว่างทาง สอบถามดู เขาว่าจะซื้อพวกหมอนขิด ที่นอนพวกนี้ ให้ไปที่บ้านศรีฐานเลย เขาทำักันที่นี่ ขับรถผ่านทุ่งนา ป่า สวนยาง ไร่มัน เกือบๆ ๒๐ กม. ก็ึถึง ที่นี่เขาทำกันทั้งหมู่บ้าน เลยเหมามาเกือบเต็มคันรถ

 Subscribe to RSS - ศรีฐาน