Carlifornia

พาเที่ยวฮอลลีวูด ( Hollywood )

หมวดหมู่ของบล็อก: 
Keywords: 

ฮอลลีวูด (Hollywood) เป็นชื่อเขตในนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนกับเป็นถนนหรือเขตหนึ่งเท่านั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ทางตะวันตกถึงตะวันตกเฉียงเหนือของศูนย์กลางนครลอสแอนเจลิสSubscribe to RSS - Carlifornia