จังหวัดนาโกย่า

นำเทียวนาโกย่า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เชิญชวนชาวบ้านสวนพอเพียงไปเทียวจังหวัดนาโกย่า  ครั้งนี้เดินทางโดยรถไฟ

 

รถไฟ (ชิงกังเซ็น ) อัตราความเร็ว 250 ก.ม/ ช.ม

  Subscribe to RSS - จังหวัดนาโกย่า