ขนมที่กินตอนเช้า

เกี่ยมโก้ย ขนมท้องถิ่นภูเก็ต

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ไปตลาดแต่เช้า  ซื้อขนมมา ชนิดหนึ่ง  คนภูเก็ต เรียกว่า "เกี่ยมโก้ย"  เป็นขนมดั้งเดิมของชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต  มักกินเป็นอาหารมื้อเช้า

จึงนำเสนอแก่ สมช.บ้านสวนฯ  ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวภูเก็ต เพื่อมีโอกาสไปภูเก็ต  เจอขนมชนิดนี้จะได้ลองลิ้มรสของมันSubscribe to RSS - ขนมที่กินตอนเช้า