ดักหอยโข่ง

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สืบเนื่องจาก อาหารที่ได้ขึ้นโต๊ะที่สวนธารแก้วคือ หอยโข่งหมักรสดี ทอดเป็นกับแกล้ม ทำให้ ท่านผู้ใหญ่บ้าน น้องโสทร บอกว่าวันหลังถ้ามีหอยโข่งอีกเมื่อไหร่บอกด้วย จะขับรถข้าม..เขาพับผ้า..มาฝั่ง...เมืองพี่พ่อ... เพื่อมาเอาหอยโข่ง 

 Subscribe to RSS - ดักหอยโข่ง