ฤดูใบไม้ผลิในประเทศสหรัฐอเมริกา

ฤดูใบไม้ผลิ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ลักษณะภูมิอากาศ ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ  ฤดูร้อน  ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว อุณหภูมิในแต่ละรัฐจะแตกต่างกันออกไป  ฤดูใบไม้ผลิในประเทศสหรัฐอเมริกา  เริ่มต้นวันนี้แล้ว วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2010  ถือเป็นวันเริ่มฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการของประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้

 

 Subscribe to RSS - ฤดูใบไม้ผลิในประเทศสหรัฐอเมริกา