ม้วนชิด

ม้วนชิด ม้วนได้สนิทแนบแน่น

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ตอนขุดดินทำแปลงผัก

นอกจากจะเจอ ตัวด้วง ที่เริ่มจะโตเป็นตัวเต็มวัยแล้ว

ยังเจอเจ้านี่อีกด้วย

นานแล้วที่เราไม่ได้เจอกันนิ

ยังขี้อายเหมือนเดิมเลยน๊า