ในหลวงทรงตรัส

ในหลวงทรงตรัสเศรษฐกิจพอเพียงประเทศอยู่ได้@050954

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ในหลวงทรงตรัสเศรษฐกิจพอเพียงช่วยประเทศอยู่ได้
ในหลวงทรงตรัสเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ชาวบ้านร่ำรวยขึ้น ช่วยประเทศอยู่ได้ หากไม่ใส่ใจจะไม่เกิดประโยชน์

ที่มาภาพ http://www.108acc.com/index.php?mo=14&newsid=286434

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการ เกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันฯ และรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันฯ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาช่วยเหลือราษฎรต่อไปSubscribe to RSS - ในหลวงทรงตรัส