ความรู้ที่อยากแบ่งปัน

ความรู้ที่ได้จากศูนย์เรียนรู้ ผญ.สุธรรม จันทร์อ่อน

หมวดหมู่ของบล็อก: 
จากการที่สมาชิกได้ไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ผญ.สุธรรม จันทร์อ่อน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 พวกเราที่ไปก็ได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย และ สมช.kheatti74 หรือ คุณเอส ก็ได้สรุปเนื้อหาไปแล้วบางส่วนที่บล็อก  ผมได้อะไรจากการไปเยี่ยมชมสวน ผู้ใหญ่สุธรรม จันทร์อ่อน  และมีเอกสารประกอบการอบรมอีกหนึ่งชุดซึ่งเกมส์หรือหนุ่มมุกดาหารได้ทำการแสกนมาให้ ผมจึงขอนำมาแบ่งปันให้ สมช.ท่านอื่นๆ ได้นำไปศึกษากันครับ (พร้อมทั้งเอกสารความรู้อื่นๆ เพิ่มเติม)


Subscribe to RSS - ความรู้ที่อยากแบ่งปัน