ว่านหางจรเข้

ว่านหางจรเข้

หมวดหมู่ของบล็อก: 


จากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงที่รอรถมาเกี่ยวข้าว

นอกจากสำรวจดอกอัญชัน 3 สี่ที่นำเสนอไปแล้ว

ว่างจัด ก็เลยช่วยกันกับเจ้าของสวน  คุณไพรจิรา

รื้อดงอัญชัน ออกจากว่านหางจรเข้

เนื่องจากว่าให้เทวดาท่านเลี้ยงให้ แต่ท่านไม่ได้ถอนหญ้าให้ด้วยSubscribe to RSS - ว่านหางจรเข้