เชิญร่วมกันทำบุญโดยการละเว้นเนื้อสัตว์

เทศกาลกินเจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 เทศกาลกินเจเวียนบรรจบครบวาระมาอีก 1 ปีแล้ว


 ปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กย.ถึง 6 ตค. 2554 นี้Subscribe to RSS - เชิญร่วมกันทำบุญโดยการละเว้นเนื้อสัตว์