กล้วยหอมเตี้ย

เมื่อป้าแมวห่อของขวัญด้วยใบตอง(ตึ๋งหนืดอีกแล้วนะป้าแมว)

ส่งการบ้านค่ะ # 1Subscribe to RSS - กล้วยหอมเตี้ย