สวนพฤกษชาติ Missouri Botanical Garden

ชวนไปชมดอกไม้ที่ Botanical garden, st. louis ,Missouri

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ชวนชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวนพฤกษชาติ Missouri Botanical Garden สวนพฤกษชาติ Missouri Botanical Garden สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1859 เป็นสวนพฤกษชาติที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นหนึ่งในสามสวนพฤกษชาติในโลก และเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้นานาชนิด ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ที่เมือง เชนต์หลุยส์ (St. Louis ) รัฐมิสซูรี่ ( Missouri )  ในเนื้อที่ 79 เอเคอร์ (acres)

 



Subscribe to RSS - สวนพฤกษชาติ Missouri Botanical Garden