บริหารเงิน

มีน้อยใช้น้อย มีมากใช้น้อย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เศรษฐกิจพอเพียง เน้นที่ความพอประมาณ
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นที่การพึ่งตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นที่มีภูมิคุ้มกัน
มีน้อยมีมากไม่สำคัญ สำคัญที่พอมีเหลือ
ถ้าเรากินเพื่ออยู่ ชีวิตนี้ไม่ต้องหรู ถึงมีน้อยก็อยู่ได้ 
ถ้าเราขยันทำงาน ถ้าเราขยันศึกษา เมื่อชีวิตพัฒนา รายได้ย่อมตามมาเอง
เริ่มต้นด้วยความฝัน เริ่มทำงานด้วยความรู้ เริ่มต่อสู้ด้วยพลัง เริ่มสร้างด้วยปัญญา
เมื่อมีมาก ก็ยังใช้น้อย ส่วนที่เหลือค่อยๆเก็บสะสม
บางส่วนช่วยเหลือและจุนเจือสังคม สร้างบูญอุดม สั่งสมบารมีSubscribe to RSS - บริหารเงิน