แตงหนาม

เมื่อ'แตงหนาม'เริ่มต้นที่...ไร้หนาม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

 

 

แตงหนามเมล็ดจากบล็อก:-

http://www.bansuanporpeang.com/node/21173

ปลูกแตงไทยแตงหนามปักชำหม่อน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันอาทิตย์เช้าก็เข้าสวน

ปลูกแตงไทย การบ้านจากพี่เสินพี่เก้

 

เพาะเยอะ  ปลูกไม่หมด  เอาไว้ซ่อมด้วย

ส่งการบ้าน+ชวนกินมันอบ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มะไฟหวาน  จากอีฟ  สดชื่นแล้วนะ

แจกกิ่งชำ/เถาชำ “แตงหนาม” (Horned Melon/Kiwano/Jelly Fruit)...แจกอย่างมีเงื่อนไข

หมวดหมู่ของบล็อก: 

แจกกิ่งชำ/เถาชำ “แตงหนาม” (Horned Melon/Kiwano/Jelly Fruit)...แจกอย่างมีเงื่อนไข


Subscribe to RSS - แตงหนาม