กลับบ้านตรอกแค

นิราศ..สุข..สดชื่น..เมื่อคืนถิ่น

หมวดหมู่ของบล็อก: 

...................................            นิราศร้างห่างไกลใจห่วงหา

ในที่สุดก็มาถึงซึ่งเวลา                      เปมิกาออกจากงานสู่บ้านตนSubscribe to RSS - กลับบ้านตรอกแค