ปอโมโรเฮยะ

ปอโมโรเฮยะ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

"ปอโมโเฮยะ" จากเมล็ดเล็กๆ ที่ได้รับ จากคุณอุษา ขณะนี้ก็เติบโตตามลำดับ สูงถึง 2 เมตร ติดดอกออกฝักให้เห็นแล้วบางต้น เดินรอบๆ สังเกตเห็นใบแหว่งๆ เกิดอะไรขึ้น นั่นแน่ สองตัวป่วน กำลังอร่อย จัดการซะ!...

 

พร้อมส่ง เมล็ดพันธุ์ ปอโมโรเฮยะ แล้วค่ะ

รูปภาพของ ญาณวรรณ พร้อมประพันธ์