ยอดแค

กิน "ดอกแค" แก้ไข้หัวลม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ดอกแค มีทั้ง สีขาว  กับสีแดง

"แค" มีประโยชน์ และคุณค่าทางอาหารที่คนยังไม่รู้ ชาวเกาะอินโดนิเซียใช้น้ำดอกแคหยอดตารักษาตาฝ้าฟาง ส่วนใบแคนั้น ใช้เป็นยาระบาย แต่เมื่อกินเป็นอาหาร ยอดแคเป็นผักที่ให้ประโยชน์สูง มีเบต้า-แคโรทีนสูง (กินยอดแค 1 ขีด ได้รับเบต้า-แคโรทีน เกือบครึ่งหนึ่ง ที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน)Subscribe to RSS - ยอดแค