ผลผลิตในสวน

ฤดูฝน.....ฤดูแห่งความสุข

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ฤดูฝน..ฤดูแห่งความสุขของใครหลายๆคน โดยเฉพาะเกษตรกร

เป็นฤดูกาลของการเกิดใหม่..ความสดชื่น..ความงอกงาม..รวมทั้งของฟรี

เข้าสวนวันนี้ ยังเก็บผลผลิตได้อีก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เมื่อวานนี้ที่แม่กลองฝนตกหนัก ลมแรง ฟ้าแรง

เมื่อได้ปลูกก็ได้กิน เมื่อไม่ปลูกก็อดกิน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ในอดีตที่บ้านจะเป็นสวนมะพร้าว สวนกล้วย สวนลิ้นจี่เป็นหลักSubscribe to RSS - ผลผลิตในสวน