สุพรรณิการ์

ส่งการบ้านคุณ OOD (สุพรรณิการ์)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

หลังจากที่คุณ OOD แจกเมล็ดสุพรรณิการ์ พอซองจดหมายมาถึงผมก็รีบเพาะเลย ถุงเพาะถุงนี้หหยอดเมล็ดลงไปประมาณ 7 เมล็ด แต่รอดมา 1 ต้น เลยขอส่งการบ้านคุณ OOD

ลักษณะของใบมี 5 แฉกSubscribe to RSS - สุพรรณิการ์