กระดุมใบ

มองต่ำๆ ก็จะเห็นความงาม ภาค 1

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

ก้มลงมองต่ำๆๆ บ้าง  

ก็จะเห็นความงดงาม

บลีอคนี้รวบรวมรายชื่อ..

ด้วยการเสาะแสวงหา ข้อมูลโดยการสังเกตุ

และเปรียบเทียบด้วยตัวเอง..

จากอินเตอร์เน๊ต..

ถ้ามีภาพใด..ผิดพลาด..หรือคลาดเคลื่อน..

ขอคำแนะนำ และ ท้วงติงด้วยค่ะ