อยู่อย่างเพียงพอ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลายวันแล้วค่ะที่ล็อกอินไม่ได้เลย เน็ตมีปัญหา ได้แต่อ่านอย่างเดียว แต่ก็ไม่ลืมติดตามความเคลื่อนไหวของบ้านสวนนะคะ


                ช่วงเดือนที่ผ่านมา ทางคณะศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลท่าข้ามได้ต้อนรับคณะของ ธกส.หาดใหญ่ ที่นำลูกค้าหนี้สินนอกระบบมาเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีทำกิน โดยหลักจะเน้นเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน และการทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อทราบถึงปัญหาของตัวเอง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและหาแนวทางพัฒนาตนเอง


                 จากการทำงานชุมชนช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบเห็นวิถีชุมชนที่สามารถอยู่รอดในวิกฤติเศรษฐกิจโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ ถือเป็นทางรอดทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่กรณีศึกษาที่น่าสนใจมาก คือบังซักฮ์ ซึ่งเป็นชาวบ้านหนองบัวที่ตำบลท่าข้าม บังซักฮ์มีแนวคิดและแนวปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม มีการต่อยอด ถ่ายทอดแก่บุคคลอื่น แก่ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นครู เป็นผู้นำที่จิตวิญญาณ สวมหมวกหลายใบ เป็น อสม.ดีเด่น ระดับเขตภาคใต้ เป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลท่าข้าม เป็น อาสาพลังงาน และอีกหลายอย่าง แต่ที่น่าสนใจคือเป็นบุคคลที่ทำงานชุมชนที่ไม่ละเลยครอบครัว เมียและลูก ๆ ถูกชักชวนมาร่วมกิจกรรมด้วยตลอด


รูปธรรมกิจกรรมของเศรษฐกิจพอเพียงของบังซักฮ์ เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพ และต่อยอดสู่การทำปุ๋ยชีวภาพ การจัดการพลังงานในครัวเรือน เช่น การเผาถ่านโดยใช้เตาเผา 200 ลิตร ได้ถ่านใช้ในครัวเรือน ได้ถ่านแฟนซี ได้น้ำส้มควันไม้ และต่อยอดโดยการนำถ่านไม้ไผ่ผลิตเป็นสบู่ถ่านคาร์บอน และการเป็นครูภูมิปัญญาแก่เด็ก ๆ ในชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ  รวมถึงคณะต่าง ๆ ที่สนใจมาศึกษาดูงาน


จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากบอกเล่าแก่สมาชิกทุกท่าน


 


 บังซักฮ์กับก๊ะน๊ะคู่ชีวิตค่ะ


 ภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ
ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์  


ครูภูมิปัญญา ให้ความรู้แก่นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจค่ะ

เปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน


 ผลผลิตรอบบ้านค่ะ
ปิดท้ายด้วยน้ำส้มควันไม้ ของดีคู่เกษตรกรค่ะ


 

ความเห็น

ชื่นชมๆๆ บังซักฮ์ ครับ

อยู่สะเดาเหรอค่ะ ใกล้ ๆ นี่เอง

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

อยู่ท่าข้ามค่ะ อำเภอหาดใหญ่ค่ะ

คนเก่งอีกท่าน...เป็นแบบอย่างที่ดีเลยแก่ชุมชน

ชีวืตที่เพียงพอ..

โอ้...สุดยอดเลย  ขอบคุณนะคะที่เอาเรื่องดี ๆ มาฝาก 

ดีมาก เลยครับ ชื่น ชม เรื่องราว

น่าเอาแบบอย่างครับ 

แต่ใครจะทำได้แค่ใหนก็

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน

นับถือ ๆ

ชื่นชมค่ะ :admire:

"เชื่อในผล แห่งการทำความดี"

บังฮักซ์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง หากทุกๆคนในชุมชน พากเพียรช่วยกันคนละเล็กละน้อย ชุมชนจะเข้มแข็งมากๆเลยนะคะ ขอขอบคุณที่นำเรื่องราวที่มีคุณค่ามานำเสนอค่ะ

เป้นเรื่องราวที่ดี  เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง  อยากให้มีคนดีอย่างนี้ทั่วแผ่นดินไทยเลย.


ชอบครับ  ขอให้คะแนนเต็มเล๊ย!  :cheer3:

หน้า