รำลึกพระคุณครู

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 ครูคือใคร.......

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียนครูคือผู้  ชี้นำ  ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์  รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

ครูคือผู้  ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด กว่าสัตว์  เดรัจฉาน
ปลุกสำนึก  สั่งสม อุดมการณ์
มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น นักสร้าง  ผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง  สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง  นี้มา บูชาครู

...เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์...

คัดลอกกลอนมาจาก http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=718.0


ความเห็น

ขอไหว้ผู้ใหญ่เป็นทางการในวันครูค่ะ

Laughingป้าอ้อย

การเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคมนั้นแหละ คือสิ่งที่ครูหวัง

     ขอคารวะคุณครูทุกท่านครับ

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

ครูคือผู้ให้ความรู้ และกลัดเกลานิสัย ขอรำลึกถึงคุณครูทุกท่านคะ

ครูคือผู้รู้จริงในสิ่งที่ชำนาญ และแบ่งปันโดยมิหวังผลตอบแทน "ครูมิใช่อาชีพ  แต่ครูคือจิตวิญญาณ"

" พี่น้องบ้านสวนหลายท่านก็เป็นครูผู้น่าสักการยิ่งนัก"

"ครูคือผู้  ยกระดับ วิญญาณมนุษย์ 
ให้สูงสุด กว่าสัตว์  เดรัจฉาน 
ปลุกสำนึก  สั่งสม อุดมการณ์ 
มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง"

   นี่แหละครู

ขอบคุณผู้ใหญ่ (โส)

ครูคนแรกคือพระในบ้าน คือพ่อคือแม่ :beg:

"เชื่อในผล แห่งการทำความดี"

คารวะครูภูมิปัญญาบรรพชนที่ล่วงลับ และครูทุกคนที่กำลังทำหน้าที่อย่างไม่รู้เหนื่อยในบ้านสวนพอเพียง ขอรับ

 

ขอกราบรำลึกถึงบุญคุณครู ทุกท่านค่ะ...

:cute:กราบงาม ๆ


 

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

คุณครู,อาจารย์ ทุกท่าน เป็นปูชนียบุคคลที่สมควรเคารพและนับถือเสมือนหนึ่งพ่อและแม่

หน้า