สองเรา...เข้าใจในรัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันนี้ว่าจะไม่เขียนบล๊อก แต่ก็ต้านกระแส "วันแห่งความรัก" ไม่ได้ ความรักเป็นสิ่งสวยงาม แต่การที่หญิงและชายจะได้ใช้ชีวิตร่วมเคียงกันต้องผ่านการคบหาดูใจกันเป็นเวลานาน ยิ่งปัจจุบันเจอแล้วรักเลย

วันนี้(พี่ / ป้า/ ย่า) ขอฝากคำสอนของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยกล่าวไว้ อ่านแล้วดีที่เดียวการจะมีแฟนหรือคู่ควงนั้นง่ายมากๆ แต่จะหาภรรยา_สามีที่ดี (แม่และพ่อของลูก)นั้นไม่ง่าย ลองมาดูกันว่าภรรยาดีกับสามีดีดูอย่างไรเป็นเบื้องต้น
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
###คุณผู้ชายอ่านกลอนนี้###
ภรรยาดี..มีห้าท่านว่าไว้
หนึ่ง...เข้าใจจัดการงานเคหา
สอง...สงเคราะห์เพื่อนผัวตัวไปมา
สาม...เสน่หาสามีไม่นอกใจ
สี่...รักษาทรัพย์ไว้มิให้ขาด
ห้า...หมั่นปัดกวาดบ้านเรือนไม่เชือนไถล
สมบัติห้าถ้ามีในสตรีใด
เธอทำได้นับว่าเลิศประเสริฐเอย...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
###คุณผู้หญิงอ่านกลอนนี้ค่ะ###
สามีดี..มีห้าท่านว่าไว้
หนึ่ง...ใส่ใจยกย่องประคองขวัญ
สอง...ไม่ดูถูกภรรยาให้จาบรรณ
สาม...ผูกพันไม่นอกใจจนวายปราณ
สี่...มอบความเป็นใหญ่ให้เสร็จสรรพ
ห้า...ให้เครื่องประดับสำรองร่าง
สมบัติห้ามีครบจบไม่จาง เป็นเยี่ยงอย่างยอดสามีดีนักแล...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++ รักกันนานๆ มีเหตุผลเดียวคือ การสื่อสารระหว่างกันสำคัญมากค่ะ +++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ความเห็น

ไม่รู้มีครบมั็ย แต่งงานมายี่สิบปีไม่เคยทะเลาะกัน   แค่งอนบ้างพอเป็นกระสัย :shy:

มาให้อิจฉา

แต่ของผมพอเป็นกระสัยบ่อยจริง ๆ ฮ่าๆๆๆๆ


 

งอนบ่อยๆ เค้ามีลูกดกกันนะ 555555   ทำไมคุณศิษฐ์ถึง..... สงสัยยังงอนน้อยไป :uhuhuh:

มีบ้างเล็กน้อย งอนพองาม จะได้ไม่จืดชืด คุณศิษฐ์มีบ้างยังมาให้ได้ชมเชยมา1หญิง สงสัยพี่งอนน้อยกว่าคุณศิษฐ์เลยไม่มีวาสนาได้เชยชม

ภรรยาต้องรู้ (ภริยาสูตร)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 197


                                ๑๐.  ภริยาสูตร 

         [๖๐]    ครั้งนั้น เมื่อเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่ง  แล้วทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี   ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้ว  

         ก็สมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายในนิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีส่งเสียงอื้อ อึง     ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ  ถวายบังคม แล้ว  นั่ง  ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 

         ครั้นแล้ว  พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามว่า  " ดูก่อนคฤหบดี  เหตุไรหนอ  มนุษย์ทั้งหลายในนิเวศน์ของท่านจึงส่งเสียงอื้ออึง  เหมือนชาวประมงแย่งปลา กัน"     อนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลว่า  "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  นางสุชาดาคนนี้ ข้าพระองค์นำมาจากตระกูลมั่งคั่งมาเป็นสะใภ้ในเรือน นางไม่เชื่อถือแม่ผัว   พ่อผัว   สามี   แม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้านางก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชา "  

         ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกนางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนว่า "มานี่แน่ะนาง สุชาดา"  นางสุชาดา หญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปเฝ้า

         พระ ผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้าง หนึ่ง ครั้นแล้ว  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า  " ดูก่อนนางสุชาดา  ภริยา ของบุรุษ  ๗ จำพวกนี้  ๗  จำพวกเป็นไฉน  คือ ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต   ๑   เสมอด้วยโจร   ๑   เสมอด้วยนาย   ๑ เสมอด้วยแม่   ๑    เสมอด้วยพี่สาวน้องสาว    ๑    เสมอด้วยเพื่อน  ๑   (ต่อ)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 198


- เสมอด้วยทาสี    ๑   ก่อนนางสุชาดา  ภริยาของบุรุษ  ๗  จำพวกแล  เธอเป็นจำพวกไหนใน  ๗  จำพวกนั้น

         นางสุชาดากราบทูลว่า  " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  หม่อมฉันยังไม่รู้ทั่วถึงความแห่งพระดำรัสที่พระผู้ มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอประทานพระวโรกาส พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมแก่หม่อมฉัน โดยที่หม่อนฉันจะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสโดยย่อนี้  โดยพิสดารเถิด."

         พ. " ดูก่อนนางสุชาดา   ถ้าอย่างนั้น  เธอจงฟัง จงใสใจให้ดี เราจักกล่าว"

         นางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า

         " ภริยาผู้มีจิตประทุษร้าย ไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลยินดีในชายอื่น  ดูหมิ่นสามี  เป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์  พยายามจะฆ่าผัว  ภริยาของบุรษเห็นปานนี้เรียกว่า  "วธกาภริยา ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต" 

        สามี ของหญิงประกอบด้วยศิลปธรรม พาณิชยกรรม และกสิกรรม  ได้ทรัพย์ใดมา  ภริยาปรารถนาจะยักยอกทรัพย์  แม้มีอยู่น้อยนั้นเสีย  ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า  "โจรภริยา  ภริยาเสมอด้วยโจร" 

        ภริยาที่ไม่สนใจการงาน  เกียจคร้าน  กินมาก  ปากร้าย ปากกล้า  ร้ายกาจ  กล่าวคำหยาบ ข่มขี่ผัวผู้ขยันขันแข็ง (ต่อ)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 199

- ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า  "อัยยาภริยา ภริยาเสมอด้วยนาย"    

        ภริยาใดอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลทุกเมื่อ  ตามรักษาสามีเหมือนมารดารักษาบุตร  รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้  ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า  "มาตาภริยาภริยาเสมอด้วยมารดา"

         ภริยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว  มีความเคารพในสามีของตน  เป็นคนละอายบาป เป็นไปตามอำนาจสามี ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า "ภคินีภริยา ภริยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว"    

        ภริยา ใดในโลกนี้เห็นสามีแล้ว  ชื่นชมยินดี เหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีตระกูล  มีศีล  มี วัตรปฏิบัติสามี ภริยาใดสามีเฆี่ยนตี ขู่ตะคอกก็ไม่โกรธ  ไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามี  อดทนได้  เป็นไปตามอำนาจสามี  ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า  "ทาสีภริยา ภริยาเสมอด้วยทาสี"  

         ภริยา ที่เรียกว่าวธกาภริยา  ๑  โจรีภริยา ๑  อัยยาภริยา  ๑  ภริยาทั้ง ๓  จำพวกนั้นล้วนแต่เป็นคนทุศีลหลาบช้า  ไม่เอื้อเฟื้อ  เมื่อตายไป   ย่อมเข้าถึงนรก  

        ส่วนภริยาที่เรียกว่า    มาตาภริยา  ๑  ภคินีภริยา ๑  สขีภริยา  ๑  ทาสีภริยา  ๑     ภริยาทั้ง ๔ จำพวกนั้น  เพราะตั้งอยู่ในศีล  ถนอมรักไว้ยั่งยืน  เมื่อตายไป  ย่อมเข้าถึงสุคติ.


พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 200

         ดูก่อนนางสุชาดา  ภริยาของบุรุษ ๗ จำพวกนี้แล เธอเป็นภริยาจำพวกไหน ใน ๗ จำพวกนั้น.

         ส.  "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรด ทรงจำหม่อมฉันว่า เป็นภริยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสี.


   จบ  ภริยาสูตรที่  ๑๐

ตอนเป็นเด็ก....มีแรง มีเวลา แต่ไม่มีเงิน กลางคน.....มีเงิน มีแรง แต่ไม่มีเวลา ปั้นปลาย.....มีเงิน มีเวลา แต่ไม่มีแรง

สวัสดีค่ะ คุณยุพิน. สมัยนี้ไม่ง่ายเลยนะค่ะ :confused:

ชีวิตที่เรียบง่ายกับความพอใจในสิ่งที่มี

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆ ค่ะ 

   พออยู่ พอกิน พอใช้ พอใจ = พอเพียง

ขอบคุณมากครับพี่สำหรับข้อคิดดีๆครับ


อือ...ตามมาอ่าน  รักกัน  ก็คงต้องมอเห็นความสุข  ถ้าไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวของความสุขก็แนะนำว่า  ให้ปล่อยไป ปัจจุบันปัจจัยประกอบแทรกซ้อน  มีมากมาย  ประคองชีวิตให้ได้ราบรื่น  ก็สุดยอดแล้ว

หน้า