ได้กินถั่วฝักพร้าแล้วค่ะ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลังจากปลูกถั่วฝักพร้าได้สองเดือน เก็บไปผัดกิน 1 ครั้งแล้วค่ะ ดกใช้ได้ทีเดียว

เมื่อ 18 ตค. 54

เก็บไป 1 ครั้งแล้วค่ะ

****

***

***

เปรียบเทียบขนาดฝักกับถั่วครก (ถั่วฝักพร้าจะยาวได้ประมาณ1ฟุต)

เปรียบขนาดเมล็ด กับถั่วครก ถั่วแปบยักษ์

มะเืขือพม่าก็ลูกกำลังงาม.ม..

***

***

ความเห็น

มะเขือกินใบกับมะเขือพม่าเป็นชนิดเดียวกันค่ะ แค่เรียกกันคนละชื่อ

ความพอเพียงจะทำให้ชีวิตมีความสุขแบบยั่งยืน

หน้า