มันไม่แน่นอน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ปวัน  ชาประเสริฐช่วยเพื่อนที่จมน้ำ แต่ตัวเองเสียชีวืตที่เกาะเสม็ด หลานผมครับ เดลินิวส์วันที่ 26 ธ.ค.

ความเห็น

อาจารย์...ธนนันท์ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ...หนังสือพิมพ์ก็ซื้อประจำแต่วันนี้ยังไม่มีเวลาอ่านเลย พรุ่งนี้จะอ่านข่าวค่ะ

ชอบคุณหลายเด้อที่ให้กำลังใจ  คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคได้เงินเป็นแสน คุยกันแล้วจะช่วยการกุศลเพื่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้หลาน

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวชาประเสริฐ ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวไป อย่างไม่มีวันกลับคืนมา ขอให้หลานหลับให้สบายนะคะ


 "พฤกษก พกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง


  โททนต์ เสน่ห์คง สำคัญหมายในกายมี


  นรชาติ วางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์


  สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา"

ขอให้ไปสู่สุคตินะคะ...

ชีวืตที่เพียงพอ..

ขอแสดงความเสียด้วยค่ะ

sudjai_waitong@hotmail.com
     0805401058

   ผมขอแสดงความเสียใจด้ยนะครับ

 การทำงานต้องรู้จริงทำจริงจึงประสบกับความสำเร็จ

                                                           ขอแสดงความเสียใจด้วยนะค่ะ


 

ชีวิตที่เรียบง่ายกับความพอใจในสิ่งที่มี

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ 

ผมเคยสูญเสียหลานเพราะจมน้ำ ที่เดียวกัน 2 ปี 2 คน


 

 

 ตอนเป็นเด็ก....มีแรง มีเวลา แต่ไม่มีเงิน กลางคน.....มีเงิน มีแรง แต่ไม่มีเวลา ปั้นปลาย.....มีเงิน มีเวลา แต่ไม่มีแรง

ขอแสดงความเสียใจคะ

   "ปวัน  ชาประเสริฐช่วยเพื่อนที่จมน้ำ แต่ตัวเองเสียชีวืต"

     "เสีย" = เลวลง ... เสื่อมคุณภาพ ... เสียชีวิต =ชีวิตที่เลวลง และหรือ เสื่อมคุณภาพ

   ดังนั้น ขีวิตของ ปวัน  ชาประเสริฐ ไม่ได้เสียไป เพียงเขาใช้ชีวิตของเขาอย่างมีคุณค่า ... ที่เราต้อง(ไม่ใช่ควร)จดจำ ...

      การที่บุคคลที่ใกล้ชิด หรือรู้จักต้องจากไป ความเศร้าเสียของอารมณ์ย่อมเกิดขึ้น ... ซึ่งคงไม่เว้นข้าพเจ้า!

      แต่นั่น ... ไม่ได้เกินกว่าความภูมิใจ และประทับใจ ที่ข้าพเจ้ามีต่อ คุณค่า และคุณภาพชีวิต ...

        ของ ปวัน  ชาประเสริฐ ถึงแม้จะไม่เคย เห็น และรูจักเขามาก่อน

             ขอคารวะ ต่อ ปวัน  ชาประเสริฐ

หน้า