ความสุขเกิดได้ทุกที่ ถ้าเรามีเครื่องรับในใจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ดูเหมือนว่า ความสุข คือสิ่งที่ทุกคนเฝ้าใฝ่หา 
บางคนอาจคิดว่า ถ้ามีเงินมาก จะสามารถซื้อหาความสุขได้ 
แต่ความเป็นจริงแล้ว เมื่อมีเงินมาก กลับหาความสุขได้ยากเต็มที
ทั้งนี้ เพราะเราไม่มีเครื่องรับความสุขอยู่ในหัวใจนั่นเอง 
การมองโลกในแง่ดี การมีเมตตา การเป็นกัลยาณมิตร
คือเครื่องรับ ที่ควรมีไว้ในจิตใจของมนุษย์
เพราะจะทำให้ เรามีความสุขได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์
เมื่อจิตมีเครื่องรับความสุข เราสามารถกำหนดจิต ให้มีวินัย ให้หยั่งรู้ และให้นิ่งได้
เมื่อจิตมีวินัย ความสุขจะเกิดขึ้น เพราะความสะอาดของจิต 
เมื่อจิตหยั่งรู้ ความสุขจะเกิดขึ้น เพราะความสว่างของจิต 
เมื่อจิตนิ่ง ความสุขจะเกิดขึ้น เพราะความสงบของจิต
จิตที่สะอาด จิตที่สว่าง จิตที่สงบ คือจิตที่มีความสุขอยู่เสมอ


ความเห็น

ขอบคุณนะคะ ความสุขอยู่ที่ใจจริง ๆ :cute: :cute: