เดินทางขึ้นเขาเจ็ดยอด พักแรมระหว่างทาง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

    การเดินทางขึ้นเขาเจ็ดยอดนั้นสำหรับผู้ที่แข็งแรง และชำนาญทางจะใช้เวลาเดิน 1 วันเต็มแต่สำหรับพวกเราแล้ว 1 วันก็ได้แค่ครึ่งทาง แต่เป็นครึ่งทางที่ยังไม่ถึงจุดพักแรมที่เขาพักกัน เลยจำเป็นต้องหาที่พักใหม่ ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ หลังจากที่ทีมนำทางตัดสินใจเรื่องที่พักได้ ก็บอกให้พวกผมไปพักผ่อน ทีมนำทางจะจัดการเตรียมที่พัก และอาหารมื้อเย็นให้

   ถึงแม้จะเป็นที่พักใหม่แต่ถูกใจผมมาก เพราะน้ำตกสวยถึงแม้ว่าทางลงไปยังน้ำตกจะชันมาก จนผมพลาดตกข้างทางไปหลายครั้ง

น้ำตกข้างที่พัก ผมถ่ายด้วยกล้องคอมแพคราคาไม่ถึงสองพัน

สดชื่นขนาดไหนต้องถามลุงพีดู

   สรุปเราพักผ่อน อาบน้ำ ทานข้าวมื้อเย็นกันที่น้ำตกนี้ ส่วนที่พักหลับนอนก็อยู่ใกล้ๆ น้ำตกเพิ่งมาได้ถ่ายรูปเอาตอนเช้า

ที่ผูกเปลนอน

ร่องรอยของข้าศึกโจมตี

หลวงทอกพรานไพรผู้เชี่ยวชาญเส้นทาง หุงข้าวให้เรากิน
หม้อหุงข้าวลูกนี้ที่ผมหิ้วไปด้วยแล้วพลาดตกตรงทางลงน้ำตก
พี่ศักดิ์บอกว่า คนเจ็บไม่เป็นไรอย่าให้หม้อหุงข้าวตก

มื้อเช้าข้างน้ำตก


พร้อมแล้วสำหรับการเดินทางต่อ(ถ่ายรูปนี้ก่อนกินข้าว)

   การเดินทางต่อเพิ่งเริ่มขึ้นสำหรับเช้าวันที่ 7 มีนาคม ความสูงของภูเขาก็เพิ่มขึ้น ความสวยงามของธรรมขาติก็เพิ่มขึ้น ด้วยความสวยของธรรมชาติช่วยให้หายเหนื่อยได้ โปรดติดตามต่อต่อไป...

ความเห็น

น้ำตกสวยมากค่ะ แต่ร่องรอยข้าศึกนี่น่ากลัว

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

 

หน้า