น้องกุ้ง...ครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับพี่น้อง...มาเลี้ยงกุ้งไว้กินกันดีกว่า

พอดีมีโอกาสไปสมุทรสงครามและได้ไปงมกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำแม่กลอง เลยเป็นอีก1งานที่ต้องเอามาทำเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่สนใจโดยอาศัยคำบอกเล่าของชาวบ้านมาประกอบการเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติ

 

ถ้าเราจะเลี้ยงต้องอาศัยความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด ที่อยู่ อาหาร น้ำ

 

การเปลี่ยนเปลือกของเขาจะเป็นวิธีในการเจริญเติบโต แต่จะเป็นจุดอ่อนในการดำรงชีวิตเพราะจะอ่อนแอ ต้องใช้เวลา 48 ถึง 72 ชม.ในการเปลี่ยนเปลือก

 

ความเป็นไปของธรรมชาติที่สร้างมาถอดแบบออกมาได้อัศจรรย์มาก

 

ถ้าเรารู้ชีวิตในธรรมชาติเขาได้ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงเขาได้ และให้ลูกให้หลานสืบต่อกันมาเป็นวัฎจักรของการดำรงชีวิตสืบไป เป็นอาหารธรรมชาติ และเป็นอาชีพให้กับเราได้ด้วย โดยธรรมชาติพึงพาธรรมชาติ พอเพียง ลดต้นทุนการผลิต หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนทำได้.........ขอบคุณบ้านสวนพอเพียงและพี่น้องทุกคน..

ความเห็น

ต้องรู้เขารู้เราว่างั้นเถอะ ถึงจะสำเร็จได้

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

ครับพี่ก็เอาตรงที่เคยเห็นมาปรับใช้ครับ

หน้า