แตงกวาดอง

เข้าสวนเก็บแตงกวา มาทำแตงดอง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เข้าสวนเก็บแตงกวาลูกแรกในรอบ 4 ปี มาทำแตงดองค่ะ หลังจากที่พยยามปลูกมาหลายรอบ วันนี้ได้กินแล้ว

*****