การตัดแต่งสละอินโด

ได้เวลาสะสางกันหน่อย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

   Laughing สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เอากิจกรรมหลังบ้านมาให้ชม คือต้นสละอินโดกับเถาคันครับ...

ตัดแต่งสละอินโด

หมวดหมู่ของบล็อก: 

    Laughing สวัสดีครับทุกท่าน..วันนี้เอางานสวนมาให้ชมกันบ้าง สละอินโดที่ปลูกแซมไว้ในสวนผลไม้หลายร้อยต้น ไม่มีเวลาตัดแต่ง แต่ละกอรกจนไม่สามารถเข้าไปเก็บเกสรและผสมเกสรได้ จึงต้องตัดแต่งกันหน่อย  บางกอตัดทิ้งไปเลย เพราะดูแลไม่ทันSubscribe to RSS - การตัดแต่งสละอินโด