เผื่อแผ่ที่ทำกินแก่ผู้ไม่มีที่ทำกิน

เมื่อแบ่งปันแผ่นดิน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

แตงกวาจากผู้อาศัยที่ทำกินSubscribe to RSS - เผื่อแผ่ที่ทำกินแก่ผู้ไม่มีที่ทำกิน