สวัสดีปี ม้า 2557

สวัสดีปีใหม่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ไม่ได้เข้ามาบ้านใหญ่ นานมากแล้ว  ก็ยังเห็นสมาชิกเพื่อนฝูงยังวนเวียนกันอยู่หลายคน ในปีใหม่นี้ ยินดีกับพี่น้องบ้านสวนตามแนวทางพอเพียง

ซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ทำให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต แม้บางช่วงเวลาอาจจะเตลิดออกนอกลู่นอกทางไปบ้าง  ปีใหม่นี้ขอให้สมาชิกที่ยังยึดมั่นในแนวทาง สร้างสรรค์พอเพียง จงพบแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป ครับSubscribe to RSS - สวัสดีปี ม้า 2557