สู่ความพอเพียง

ฟัก กะ ขิง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เก็บผลผลิตในบ้านสวน ฟักทอง มาทำอาหาร  ส่วนที่เหลือเตรียมใส่ถุงแจกเพื่อนบ้าน

เห็นขาขาวอวบ แล้วคุณจะทำอย่างไรต่อไป

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สืบเนื่องด้วยเรื่อง ตามใจคุณพี่เรื่องกบ


จะทำอะไรดีในเมนูนี้

แค่พอกิน และแบ่งปัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เดินเก็บรอบๆ บ้าน ก็พอมีกิน

เกิดมาเพื่อสิ่งนี้...อาชีพเกษตร

                      

ขอเป็นสมาชิกด้วยคนนะครับ

สวัสดีครับ

ผมชื่อโต้งเป็นอาสาสมัครทำงานจิตอาสาด้านอนุรักษ์ธรรมชาติครับ

สนใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์

เคยอ่านหนังสือ ของ มานาโซบุ ฟูกูโอกะ,ผู้ใหญ่ วิบูลย์  เข็มเฉลิม

ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ ตอนนี้จึงชอบการใช้ชีวิตแบบนี้มากขึ้น

ผมนำกลุ่มเพื่อนๆ ที่สนใจแนวเดียวกัน  ไปทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านSubscribe to RSS - สู่ความพอเพียง